024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Nguyễn Lộ Trạch di văn - Nghiên cứu và khảo dịch (bìa mềm)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Tác giả: Mai Cao Chương - Đoàn Lê Giang       Năm xuất bản: 0

NGUYỄN LỘ TRẠCH DI VĂN - Nghiên cứu và khảo dịch (bìa mềm)
Mai Cao Chương - Đoàn Lê Giang
(Biên soạn và dịch)

🌟 Trong số những nhà trí thức yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX, Nguyễn Lộ Trạch hiện lên như một ngôi sao sáng bên cạnh nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ. Ông được nhắc đến sớm nhất trong những tác phẩm chữ Hán của Nguyễn Thượng Hiền, Trương Gia Mô, Phan Bội Châu. Là bạn, đồng thời là những người chịu ảnh hưởng của Nguyễn Lộ Trạch, các ông đánh giá rất cao nhiệt tình yêu nước và nhãn quan chính trị của Nguyễn Lộ Trạch.

🌟 Nguyễn Lộ Trạch không làm quan, sáng tác văn chương của ông không có nhiều. Sự nghiệp lớn nhất của Nguyễn Lộ Trạch là viết các bản điều trần. Điều trần theo nghĩa cổ là từ chỉ các văn bản như tấu nghị, sách luận, thư từ dâng lên triều đình trình bày một vấn đề gì đó về quốc kế dân sinh, đặc biệt là vấn đề canh tân đất nước, ví dụ như: điều trần của Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Hiệp,... Với ý nghĩa đó, tập sách này giới thiệu các bản điều trần của Nguyễn Lộ Trạch bao gồm: Thời vụ sách thượng – hạ, thư gửi lên cho các đại thần, bài luận Thiên hạ đại thế luận và các thơ văn khác. Tất cả các tư liệu ấy được tập hợp đầy đủ trong tập tư liệu chữ Hán Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch di văn, nên công trình này ngoài phần giới thiệu tiểu sử, phân tích những đóng góp của Nguyễn Lộ Trạch thì chủ yếu là giới thiệu văn bản, dịch, chú thích Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch di văn.

200,000 đ 180,000 đ 10%
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang - Nguyễn Thị Dương
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 690,000 VNĐ
Tác giả: Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang - Nguyễn Thị Dương
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 740,000 VNĐ
Tác giả: Mai Cao Chương - Đoàn Lê Giang
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 220,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng sưu tầm, khảo cứu và giới thiệu
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 390,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000