024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Nguyễn đình chiểu toàn tập (sách đặt trước) tập 2
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Tác giả: Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang - Nguyễn Thị Dương       Năm xuất bản: 0
Giá: 350,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng sưu tầm, khảo cứu và giới thiệu
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 390,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng sưu tầm, khảo cứu và giới thiệu
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 330,000 VNĐ
Tác giả: Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang - Nguyễn Thị Dương
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 390,000 VNĐ
Tác giả: Ngụy Khắc Đản
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 180,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000