024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Chuyên đề học tập Sinh học 10
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Lớp 10
Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (TCB) - Đinh Quang Báo (CB)       Năm xuất bản: 0
Giá: 18,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh (TCB kiêm CB)
Loại sách: Lớp 10
Giá: 22,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Đức Thái (TCB kiêm CB)
Loại sách: Lớp 10
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Đức Thái (TCB kiêm CB)
Loại sách: Lớp 10
Giá: 24,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (TCB) - Hồ Cẩm Hà (CB)
Loại sách: Lớp 10
Giá: 32,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000