024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Sách giáo khoa Tiếng Anh Explore Our World
Phát hành bởi: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Loại sách: Lớp 3
Tác giả: Đào Xuân Phương Trang (CB)       Năm xuất bản: 0
Giá: 85,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (TCB) - Nguyễn Thanh Thuỳ (CB)
Loại sách: Lớp 3
Giá: 43,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (TCB - CB)
Loại sách: Lớp 3
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (TCB - CB)
Loại sách: Lớp 3
Giá: 60,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Đức Thái (TCB) - Đỗ Tiến Đạt (CB)
Loại sách: Lớp 3
Giá: 63,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000