024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo       Năm xuất bản: 2022
Giá: 420,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả:
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Giá: 390,000 VNĐ
Tác giả:
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Giá: 120,000 VNĐ
Tác giả: Eisuke Saito – Masatsugu Murase – Atsushi Tsukui – John Yeo
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Manabu Sato - Massaki Sato
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Giá: 65,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000