024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Như tây ký (bìa mềm)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Tác giả: Ngụy Khắc Đản       Năm xuất bản: 2022


Cuốn sách
Như Tây ký là những ghi chép của vị Bồi sứ Nguỵ Khắc Đản về chuyến đi Tây năm 1863 của mình để thực thi trọng trách ngoại giao với Pháp và Tây Ban Nha theo mệnh lệnh của Hoàng đế Tự Đức đó là thực thi ngoại giao làm sao để được trả lại mà không phải chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đã bị mất vào tay Pháp sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862. Những ghi chép của Nguỵ Khắc Đản hiện ra như một phóng sự: ông tường thuật những điều mắt thấy tai nghe về tôn giáo, văn hoá, chính trị, quân sự, y tế, âm nhạc, thương nghiệp, và “ông đã phỏng vấn trực tiếp một số nhân vật, đã tham khảo tư liệu, tài liệu về văn hoá Pháp” để cung hiến tới độc giả một sự tra cứu phong phú. Như Tây ký là tác phẩm chứa đựng nhiều nội dung phong phú, là tư liệu quý, giúp ích cho việc nghiên cứu về lịch sử Việt Nam ở giữa thế kỷ XIX, về mối quan hệ bang giao giữa hai nước Việt – Pháp, về nước Pháp trong thế kỷ XIX, những nhìn nhận của một người Việt về một nước xa lạ nhưng có quan hệ mật thiết với Việt Nam... Ngoài phần nội dung chính, cuốn sách còn có các bảng nhân danh, địa danh, từ ngữ thiết chế hành chánh và những từ ngữ khác, để làm sáng tỏ thêm về một văn bản lịch sử thật độc đáo.

Giá: 160,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Ngụy Khắc Đản
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 180,000 VNĐ
Tác giả: Trần Trọng Dương
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 240,000 VNĐ
Tác giả: Trần Trọng Dương
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 220,000 VNĐ
Tác giả: Trần Thị Minh Thành (Chủ biên) - Nguyễn Nữ Tâm An
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 60,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000