024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Cơ sở lí thuyết Galois
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Toán học
Tác giả: Dương Quốc Việt (Chủ biên) - Lê Văn Chua       Năm xuất bản: 2021
Giá: 45,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Ngụy Khắc Đản
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 180,000 VNĐ
Tác giả: Ngụy Khắc Đản
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 160,000 VNĐ
Tác giả: Trần Trọng Dương
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 240,000 VNĐ
Tác giả: Trần Trọng Dương
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 220,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000