024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn lịch sử đảng cộng sản việt nam
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) - Trần Thị Mỹ Hường - Nguyễn Minh Tuấn (Đồng Chủ biên)       Năm xuất bản: 2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu học tập và ôn thi của sinh viên cao đẳng, đại học không chuyên về lí luận chính trị, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Hướng dẫn ôn thi hiệu quả các môn lí luận chính trị, bao gồm:

1) Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác – Lênin

2) Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3) Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

4) Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

5) Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ sách được biên soạn bởi các nhà khoa học, nhà giáo uy tín, giàu kinh nghiệm đang nghiên cứu và giảng dạy các môn lí luận chính trị tại học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng,... Đặc biệt trong đó nhiều tác giả là chủ biên hoặc tác giả các giáo trình tương ứng với các môn học trên do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức biên soạn.

Bộ sách được biên soạn trên cơ sở bám sát nội dung của giáo trình các môn lí luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2021.

Mỗi cuốn sách được cấu trúc gồm hai phần:

Phần 1. Hướng dẫn phương pháp học tập và ôn thi hiệu quả trình bày tổng quát những vấn đề chung, giúp cho người học nắm được khái quát về mục tiêu, nội dung của môn học và phương pháp học tập, ôn thi hiệu quả cùng những gợi ý về tài liệu.

Phần 2. Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời bao gồm các câu hỏi dưới hình thức tự luận được biên soạn theo logic nội dung của các chương, tập trung vào phần kiến thức trọng tâm của từng bài học. Đồng thời, dưới mỗi câu hỏi là nội dung hướng dẫn/gợi ý trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và bám sát nội dung của giáo trình mới nhất giúp cho việc học tập và ôn thi môn học đạt kết quả cao.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và tập thể tác giả mong muốn mang đến cho các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên một bộ tài liệu tốt trong quá trình giảng dạy và học tập. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong các kì thi.

Giá: 30,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Ngô Thái Hà (Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 30,000 VNĐ
Tác giả: Tiêu Thị Mỹ Hồng (Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 40,000 VNĐ
Tác giả: Trần Đăng Sinh - Lê Văn Đoán (Đồng Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 42,000 VNĐ
Tác giả: Hoàng Chí Bảo (Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 35,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000