024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Hướng dẫn dạy học chủ đề giáo dục tài chính trong chương trình phổ thông mới cấp tiểu học
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài - Đinh Thị Thanh Vân (Đồng Chủ biên)       Năm xuất bản: 2019
Giá: 45,000 VNĐ
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Nguyễn Quốc Vương (dịch)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Nam Phương - Ngô Vũ Thu Hằng - Nguyễn Hoài Anh
Loại sách: Tiểu học
Giá: 60,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Quốc Chung (Chủ Biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000