024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Bài tập phát triển năng lực toán lớp 6 tập 1 (PB2)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Trung học cơ sở
Tác giả: Ngô Hoàng Long (Chủ biên)       Năm xuất bản: 2021
Giá: 32,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Phạm Thị Thu Hương (Chủ biên)
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 80,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (TCB - CB)
Loại sách: Lớp 2
Giá: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (TCB - CB)
Loại sách: Lớp 2
Giá: 29,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Đức Thái (TCB) - Đỗ Tiến Đạt (CB)
Loại sách: Lớp 2
Giá: 21,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000