024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Tiếp cận truyện kiều từ góc nhìn văn hóa (bìa mềm)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Tác giả: Lê Nguyên Cẩn       Năm xuất bản: 2021

Nguyễn Du (03/01/1765 – 16/9/1820) là một tài năng kiệt xuất của dân tộc ta nói riêng và của cả nhân loại nói chung. So với những thiên tài khác cùng thời như J.W. Goethe (1749 – 1832), hay trước đó như F.M.A. Voltaire (1694 – 1778), số lượng tác phẩm Nguyễn Du để lại không nhiều. Song chỉ với Truyện Kiều, từ một cốt truyện vay mượn, bằng sáng tạo thiên tài của mình, Nguyễn Du đã xếp mình vào hàng ngũ các danh nhân thế giới, đưa văn học Việt Nam nói riêng, văn hoá Việt Nam nói chung vào kho tàng vô giá về văn học, văn hoá của nhân loại.

Truyện Kiều không chỉ dừng lại ở câu chuyện một con người, một cuộc đời, một số phận mà trải rộng ra một tấm lòng, một cốt cách, một tinh thần, một dáng vóc văn hoá Việt Nam. Truyện Kiều tạo ra cách nhìn dân tộc, toát lên vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam, làm say đắm độc giả mỗi thời đại. Mỗi tác phẩm lớn của nhân loại đều là những kết tinh không chỉ của một thời, cho mỗi thời, mà kết tinh cho mãi mãi. Mỗi thời đại đến với nó sẽ rút ra từ nó những bài học nhân sinh bổ ích cho thời đại mình, tạo nên sự cộng hưởng thẩm mĩ nối liền quá khứ với hiện tại để con người tiếp bước tới tương lai.

Tiếp cận “Truyện Kiều” từ góc nhìn văn hoá là một cánh cửa mở ra để đi vào khai thác giá trị tinh thần mà tác phẩm bất hủ này của thiên tài Nguyễn Du tạo ra. Trước hết, cần hiểu tính văn hoá và giá trị văn hoá của văn học, minh định cách hiểu về tính văn hoá và biểu hiện của nó trong tác phẩm văn chương, làm rõ các phương diện khả thể tiếp cận Truyện Kiều và làm sáng tỏ mô hình thế giới quan đặc trưng trong tâm thức người Việt, bởi tác phẩm văn học, khi trở thành kiệt tác văn học dân tộc, cũng là kết tinh cao nhất của văn hoá dân tộc. Xác lập các thế giới nhân vật để làm nổi bật thân phận, diện mạo Thuý Kiều, qua những thăng trầm chìm nổi trong bể khổ trầm luân suốt mười lăm năm, để đi tới những nhận định về tấm lòng nhân hậu mang vẻ đẹp vị tha, thuần Việt xuyên suốt chiều dài tác phẩm của nhân vật Thuý Kiều.

Tiếp cận “Truyện Kiều” từ góc nhìn văn hoá là vấn đề lớn, hàm chứa nhiều khó khăn, không dễ giải quyết trọn vẹn một lúc, một thời. Công trình cũng chỉ dừng ở mức độ khởi đầu với những thu hoạch bước đầu về tác phẩm nổi tiếng này. Bảo vệ văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập là việc không đơn giản. Trước hết, phải không ngừng nâng cao dân trí, mở mang trí tuệ và hiểu biết cho con người về di sản văn hoá của cha ông và của nhân loại. Từ đó, dẫn tới việc tăng cường dân khí, tạo ra bản lĩnh và niềm tin dân tộc. Nâng cao dân trí và tăng cường dân khí cũng chính là góp phần đắc lực bảo vệ quốc tuý, giữ gìn bản sắc dân tộc. Tìm hiểu Truyện Kiều từ góc nhìn văn hoá cũng không ngoài những nhiệm vụ trên.

Từ lần xuất bản đầu tiên (Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2008) với hai lần tái bản (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2011; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2015), đến nay, giá trị của chuyên luận đã được khẳng định. Ở lần xuất bản này, chúng tôi bổ sung thêm nhiều kiến giải thu được trong nỗ lực tiếp tục nghiên cứu
Truyện Kiều, làm sáng tỏ các giá trị văn hoá mà Nguyễn Du đã để lại, mở rộng cách hiểu, cách tiếp nhận các giá trị văn hoá của cha ông để làm đẹp cho cuộc sống hiện tại, mở đường hướng tới tương lai.

Công trình không tránh khỏi những khiếm khuyết. Mọi sự góp ý đều vô cùng quý giá, không phải chỉ để hoàn thiện công trình mà để hiểu đúng hơn, đầy đủ hơn về di sản lớn lao của văn hoá dân tộc, về một thiên tài sáng tạo của dân tộc.

Hiểu đúng tác phẩm văn chương là chìa khoá để hiểu các giá trị văn hoá trong tác phẩm. Nếu không lí giải được tác phẩm văn học nghệ thuật từ góc nhìn văn hoá, sẽ bỏ rơi không ít các giá trị sáng tạo văn hoá mà tiền nhân để lại.

Vì vậy, hiểu đúng, hiểu chính xác tác phẩm văn học nghệ thuật chính là khám phá các giá trị văn hoá mà tác phẩm văn học nghệ thuật đó chuyển tải, đồng thời, nhờ các khám phá đó, hiểu được bản chất và xu hướng vận động của đời sống tinh thần cũng như sự phát triển của các phẩm chất nhân đạo, nhân tính, nhân văn trong tiến trình lịch sử dân tộc.

LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................... 5

MỞ ĐẦU............................................................................................ 7

Chương một: TRUYỆN KIỀU XÉT TỪ GÓC ĐỘ TÍNH VĂN HOÁ 11

1. Truyện Kiều trên bình diện nghệ thuật thời gian                    14

2. Truyện Kiều từ góc độ nghệ thuật ngôn từ                             35

3. Truyện Kiều từ góc độ triết lí – thẩm mĩ                                  43

Chương hai: TRUYỆN KIỀU QUA CÁC CÁCH TIẾP CẬN             59

1. Truyện Kiều từ góc nhìn xã hội học                                         59

2. Truyện Kiều theo quan điểm thi pháp – kí hiệu học                71

3. Truyện Kiều xét từ bình diện phân tâm học                            81

4. Truyện Kiều qua lăng kính văn hoá – lịch sử                            107

Chương ba: TRUYỆN KIỀU  TRONG CÁC TOẠ ĐỘ VĂN HOÁ     121

1. Truyện Kiều – hợp điểm giao thoa văn hoá                             125

2. Truyện Kiều – nơi kết tụ văn hoá tâm linh                               137

3. Truyện Kiều – nơi giao hoà văn hoá thẩm mĩ                          152

Chương bốn: TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC NHÌN THẾ GIỚI NHÂN VẬT      169

1. Thế giới cao nhân......................................................................................... 176

2. Thế giới quý nhân ........................................................................................ 182

3. Thế giới mĩ nhân .......................................................................................... 226

4. Thế giới tiện nhân......................................................................................... 238

Chương năm: TRUYỆN KIỀU NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÌNH YÊU       247

1. Mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng                                              248

2. Mối tình Thuý Kiều – Thúc Sinh                                               268

3. Mối tình Thuý Kiều – Từ Hải                                                    285

Chương sáu: Truyện Kiều  nhìn từ bình diện   Thân phận con người............................. 297

1. Những nỗi bi hoan ai oán trong kiếp đoạn trường của Thuý Kiều       297

2. Bài toán đi tìm hạnh phúc trần ai của Kiều                              322

KẾT LUẬN.......................................................................................... 333

1. Đa mạch kể kết lại trong một chữ “lòng”                                333

           2. Đa dạng trong khả năng khám phá   337

Giá: 200,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000