024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Hậu lý luận vẫn là lý luận (bìa cứng)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Tác giả: Phương Lựu       Năm xuất bản: 2021

Mục lục

Trang

Lời nói đầu. 9

Ÿ Hậu lí luận vẫn là lí luận.. 11

Ÿ Vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc trong chủ thuyết phát triển
của Việt Nam hiện nay (Tầm nhìn 2030
2045) 17

Ÿ Phải vận dụng lí luận văn học nước ngoài để nghiên cứu
và phát triển lí luận văn học Việt Nam: Từ di sản
 đến hiện trạng.. 38

Ÿ Thành tố nước ngoài trong Văn học khái luận. 56

Ÿ Sự thống nhất mâu thuẫn giữa hoạt động văn học
với kinh tế thị trường
.. 68

Ÿ Từ logic đa trị mơ hồ đến phi logic trong tư duy nghệ thuật 74

Ÿ Tìm hiểu umua, một tiểu phạm trù của cái hài 82

Ÿ Một thành tựu đổi mới quan trọng:
Nghiên cứu di sản
 lí luận văn học dân tộc xưa nay. 90

Ÿ Mt công trình đồ s, song có th còn phi tiếp tc. 97

Ÿ S khác nhau gia nguyên văn Ngục trung nht kí 
v
i Đưng thi v các mt ngôn t, cu t và th loi 103

Ÿ Văn chương với thân th. 109

Ÿ Ngôn ng của thân th. 115

Ÿ Mikhail Bakhtin khác với Michel Foucault về quan niệm thân thể. 122

Ÿ Suy nghĩ đôi điều về Iu. Lotman với Mikhail Bakhtin.. 129

Ÿ Phản bác quan niệm nghệ thuật phi loại thể 
của nhà mĩ học nổi tiếng Benedetto Croce
. 135

Ÿ Biện giải về bài báo “Cuốn sách tài hoa” của V.I. Lênin.. 139

Ÿ Thử phản biện về Mĩ học phân tích ở phương Tây. 145

Ÿ Nhìn sâu ra ngoài, bàn tiếp Từ điển bách khoa Việt Nam... 154

Ÿ Thiên nhân hợp nhất, từ góc nhìn sinh thái 164

Ÿ Thi học của Huyền học. 169

Ÿ Đặc điểm của khái niệm thi học cổ điển Trung Hoa
xét từ tiếng nói và chữ viết
175

Ÿ Vài nét về Giải thích học cổ điển Trung Hoa. 181

Ÿ Từ mô thức tư duy Thiên nhân hợp nhất
đến lí thuyết giao cảm luận 
Hạt nhân trong thi học cổ điển Trung Hoa. 187

Ÿ Thánh cũng bảo phải biết vui chơi! 200

Ÿ Có thể ngửi, nếm, sờ vào văn thơ được chăng?. 206

Ÿ Giễu nhại tác phẩm cổ điển.. 212

Ÿ Rabindranath Tagore, từ cái đẹp, qua nghệ thuật đến chất thơ.. 218

Ÿ Cần tìm hiểu sự chuyển hướng của Phê bình sinh thái 226

Ÿ Tìm hiểu Chủ nghĩa duy phát triển.. 232

Ÿ Về Phê bình nữ quyền sinh thái 239

Ÿ Vài nét về Chủ nghĩa Mác sinh thái 245

Ÿ Xu hướng Tam giáo hợp lưu trong thi học cổ điển Trung Hoa. 251

Ÿ Ba phạm trù biện chứng 
trong tư duy nghệ thuật
 cổ điển Trung Hoa. 261

Ÿ Vài nét về loại tiểu thuyết bị cấm đoán trong lịch sử Trung Quốc. 275

Phụ lục: NHỮNG NGƯỜI THẦY VÀ BẠN ĐỒNG NGHIỆP
TRONG NGÀNH NGỮ VĂN
.. 281

Ÿ Giáo sư Đặng Thai Mai, bậc tiền bối 282

Ÿ Giáo sư Phạm Huy Thông, người từng mở rộng những biên độ
tư tưởng
thẩm mĩ cho phong trào Thơ mới 288

Ÿ Giáo sư Nguyễn Lương Ngọc, đức độ trong sáng tạo và đào tạo.. 297

Ÿ Giáo sư Trương Tửu
Cần bàn lại tư tưởng học thut thi Hàn Thuyên. 301

Ÿ Giáo sư Lê Trí Viễn, người Thầy, người Anh từ trường Lê Khiết
đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
316

Ÿ Giáo sư Bùi Văn Nguyên, một bậc đàn anh trong Khoa. 324

Ÿ Kỉ niệm về Giáo sư Đinh Gia Khánh.. 332

Ÿ Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hữu Châu: Những kỉ niệm thân thiết 338

Ÿ Giáo sư Nguyễn Hải Hà, tám mươi xuân trong biển rộng sông dài 343

Ÿ Phó Giáo sư Thành Thế Thái Bình, nhớ mãi không quên.. 350

Ÿ Giáo sư Phong Lê và phu nhân.. 357

Ÿ Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Sử,... thất thập hoan bằng hữu! 363

Index. 373

Giá: 220,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 23,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000