024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Lịch sử tư tưởng việt nam và phật giáo trong lịch sử tư tưởng việt nam (bìa cứng)
Phát hành bởi: Đại học Sư phạm
Loại sách: Tủ sách Triết học
Tác giả: Viện Hàn lầm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Triết học       Năm xuất bản: 2021

SÁCH ĐẶT TRƯỚC - PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 3

- Hình thức bìa: bìa cứng

- Khổ sách: 16 x 24

- Số trang: 476

Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam là ấn phẩm mới nhất thuộc Tủ sách Triết học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và đào tạo ngành triết học nói riêng và nhiều ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung.

Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam giới thiệu với bạn đọc những thành tựu nghiên cứu có giá trị về lịch sử tư tưởng và Phật giáo ở Việt Nam của hàng chục nhà khoa học đầu ngành. Đó đều là những công trình có giá trị khoa học, góp phần đa dạng hoá góc nhìn về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

220,000 đ 198,000 đ 10%
SÁCH CÙNG THỂ LOẠI
Tác giả: Viện Triết học
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 270,000 VNĐ
Tác giả: Viện Triết học
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 240,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Tài Thư
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 200,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Tài Thư
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 160,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000