024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật thcs phần mĩ thuật theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018)
Phát hành bởi: Đại học Sư phạm
Loại sách: Trung học cơ sở
Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)       Năm xuất bản: 2020

Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới,  nội dung giáo dục thẩm mĩ được thực hiện  thông qua nhiều môn học và hoạt động giáo dục, trong đó môn Mĩ thuật cùng với môn Âm nhạc là những môn học giữ vai trò chủ đạo trong việc hình thành và phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh.

Dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực có nhiều điểm mới.

Cuốn sách Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông mới – phần Mĩ thuật được biên soạn nhằm giúp giáo viên và cán bộ chỉ đạo môn Mĩ thuật cấp trung học cơ sở có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về sự chuyển đổi định hướng dạy học từ cung cấp nội dung kiến thức sang phát triển năng lực cho học sinh,  từ đó thiết kế, tổ chức kế hoạch dạy học phù hợp với định hướng phát triển năng lực đã được xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật mới.

Nội dung cuốn sách mô tả bản chất việc dạy học môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực; phân tích đặc điểm của năng lực mĩ thuật và giải thích những năng lực thành phần; gợi ý phát triển, cụ thể hóa nội dung và phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá thông qua giới thiệu, mô hình hóa một số kế hoạch dạy học, giáo án minh hoạ dạng bài cụ thể,... để giáo viên có thể tham khảo, chủ động trong việc áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật mới vào tổ chức các hoạt động dạy học sao cho khoa học và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU.. 4

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 6

I. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 6

1.       Bối cảnh, quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới 6

2.       Những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông mới 10

II.       KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN MĨ THUẬT CẤP TRUNG HỌC SƠ SỞ.. 21

1.       Đặc điểm môn học. 21

2.       Quan điểm xây dựng chương trình môn học. 21

3.       Mục tiêu của chương trình môn Mĩ thuật cấp trung học cơ sở.. 23

4.       Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực. 25

5.       Nội dung giáo dục. 29

6.       Phương pháp giáo dục. 34

7.       Định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục. 42

PHẦN HAI: THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN GIÁO ÁN.. 44

I. HƯỚNG DẪN CHUNG.. 44

1.       Thiết kế giáo án. 44

2.       Thực hiện giáo án. 76

II.       HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ/ DẠNG BÀI 81

1.       Mĩ thuật tạo hình: Hội hoạ. 81

2.       Mĩ thuật tạo hình: Đồ hoạ tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật 90

3.       Mĩ thuật tạo hình: Điêu khắc tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật 101

4.       Mĩ thuật ứng dụng: Thiết kế đồ hoạ. 112

5.       Mĩ thuật ứng dụng: Thiết kế công nghiệp. 121

6.       Mĩ thuật ứng dụng: Thiết kế thời trang tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật 130

7.       Hướng nghiệp Mĩ thuật tạo hình. 140

8.       Hướng nghiệp: Mĩ thuật ứng dụng. 150

PHẦN BA: TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.. 160

1.       Căn cứ xác định mục tiêu, nội dung và cách thức đánh giá. 160

2.       Mục tiêu, nội dung và cách thức đánh giá. 161

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 171

Giá: 65,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Ngụy Khắc Đản
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 180,000 VNĐ
Tác giả: Ngụy Khắc Đản
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 160,000 VNĐ
Tác giả: Trần Trọng Dương
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 240,000 VNĐ
Tác giả: Trần Trọng Dương
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 220,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000