024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Lịch sử giáo dục việt nam
Phát hành bởi: Đại học Sư phạm
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Tác giả: Bùi Minh Hiền       Năm xuất bản: 2019
Giá: 70,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Nguyễn Thị Tình - Vũ Lệ Hoa - Trịnh Thúy Giang - Từ Đức Văn - Nguyễn Thị Thanh Hồng - Trương Thị Hoa - Nguyễn Nam Phương - Trần Thị Cẩm Tú - Đàm Thị Vân Anh - Nguyễn Thị Thanh Trà - Nguyễn Thúy Quỳnh - Mai Quốc Khánh - Đào Thị Ngọc Anh
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 42,000 VNĐ
Tác giả: Lê Minh Nguyệt - Trần Quốc Thành - Khúc Năng Toàn (Đồng chủ biên)
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 78,000 VNĐ
Tác giả: Trịnh Thúy Giang - Nguyễn Thị Thanh Hồng - Nguyễn Nam Phương - Nguyễn Đức Sơn - Nguyễn Thị Thanh Trà - Trần Bá Trình
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Trần Đình Sử (Chủ biên)
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 75,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000