024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Hướng dẫn dạy học môn khoa học tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018)
Phát hành bởi: Đại học Sư phạm
Loại sách: Tiểu học
Tác giả: PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên)       Năm xuất bản: 2019
Giá: 65,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Đặng Thị Oanh (Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ

GIỚI THIỆU

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000