024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Dẫn luận thi pháp học văn học
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Tác giả: Trần Đình Sử       Năm xuất bản: 2019
Giá: 160,000 VNĐ
SÁCH ĐỌC NHIỀU
Tác giả: Viện Hàn lầm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Triết học
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 220,000 VNĐ
Tác giả: Viện Hàn lầm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Triết học
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 180,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Đăng Na
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 390,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Đăng Na
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 360,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000