024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Giới thiệu nhà xuất bản đại học sư phạm

           1. Thông tin chung

            - Tên giao dịch tiếng Việt: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (viết tắt là: NXBĐHSP)

               Tên giao dịch tiếng Anh: University of Education Publishers (viết tắt là: UEP).

               - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 16/2002/QĐ-BVHTT ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Quyết định số 3338/QĐBGD&ĐT-TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giấy phép Thành lập số 626/GP-BTTTT ngày 13/12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (cấp đổi theo quy định của Luật Xuất bản năm 2012).

            - Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128, đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

            - Điện thoại: 024 3754 7735  

            - Emailnxb@hnue.edu.vn

            - Website: www.nxbdhsp.edu.vn

            - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập năm 2002, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và của ngành giáo dục.

               Nhà xuất bản Đại học Sư phạm có đội ngũ tác giả hùng hậu là các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giáo dục, nhà giáo có uy tín trong nước và quốc tế; là Tổng Chủ biên, Chủ biên tác giả của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bổ trợ, sách tham khảo giáo dục phổ thông các cấp; Chủ biên, tác giả  giáo trình, sách chuyên khảo đào tạo - bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp; Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ…

            2. Tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ, đối tượng phục vụ và xuất bản phẩm chủ yếu

            * Tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và của ngành giáo dục.

            * Đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: Chủ yếu là sinh viên, học viên, học sinh, cán bộ nghiên cứu, quản lí, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước

            * Xuất bản phẩm chủ yếu của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm:

            - Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về giáo dục;

            - Sách dùng cho giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo học sinh các bậc học phổ thông;

            - Giáo trình, sách chuyên khảo, chuyên luận, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu khoa học phục vụ công tác dạy và học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các trường đại học khác;

            - Sách, tài liệu khác phục vụ giáo dục và đào tạo, văn hoá, khoa học;

            - Từ điển dùng cho các hệ đào tạo của ngành giáo dục.

            * Các xuất bản phẩm khác: Phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

            * Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển xuất bản phẩm

            - Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo các vấn đề về xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, sách hướng dẫn dạy và học các cấp, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp.

            - Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, phục vụ trực tiếp cho công tác xuất bản, chuyển giao khoa học - công nghệ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

            - Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, khai thác lợi ích từ nội dung xuất bản phẩm và phát triển các xuất bản phẩm phái sinh; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn theo nội dung sách được xuất bản để phục vụ giáo dục và đào tạo, phát triển văn hoá đọc theo nhu cầu của bạn đọc, của giáo viên và phụ huynh.

            - Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về trao đổi khoa học, giao lưu học giả và giao dịch bản quyền để nâng cao năng lực toàn diện, tăng cường quảng bá và uy tín quốc tế, đồng thời phát triển hợp tác với các tổ chức quốc tế trong công tác xuất bản.

            - Tham gia hoạt động đào tạo, hướng dẫn thực tập, thực hành chuyên môn nghiệp vụ xuất bản cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác.

            * Thực hiện các nhiệm vụ khác được các cấp có thẩm quyền giao hoặc tự tổ chức liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật.

            3. Cơ cấu tổ chức

            * Cấp uỷ Chi bộ

            - Bí thư: Nguyễn Bá Cường

            - Phó Bí thư: Phạm Đức Từ

            * Ban Giám đốc và Tổng biên tập

            - Giám đốc, Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Bá Cường

            - Phó Giám đốc: ThS. Phạm Đức Từ

            - Phó Giám đốc: TS. Lê Xuân Quang

            - Phó Tổng biên tập: ThS. Ứng Quốc Chỉnh

            * Hội đồng Khoa học - Biên tập:

            - Chủ tịch:  GS.TS. Đỗ Việt Hùng

            - Phó Chủ tịch thường trực:  PGS.TS. Nguyễn Bá Cường

            - Phó Chủ tịch:  GS.TS. Sĩ Đức Quang; TS. Lê Xuân Quang

            - Ủy viên Thường trực: PGS.TS. Bùi Đức Tĩnh, TS. Phạm Văn Hưng, ThS. Ứng Quốc Chỉnh, ThS. Hà Phương Anh.

            * Các phòng chức năng: 

            - Phòng Hành chính - Tổ chức (bao gồm: Ban Cung ứng - Quản trị)

            - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

            - Phòng Hợp tác Xuất bản;

            - Phòng Thiết kế - Công nghệ xuất bản;

            - Phòng Biên tập (Ban Biên tập Khoa học xã hội và Nhân văn; Ban Biên tập Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Ngoại ngữ trực thuộc);

            - Phòng Nghiên cứu xuất bản (bao gồm: Ban Hợp tác quốc tế);

            - Phòng Kinh doanh (bao gồm: Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm);

            * Cán bộ quản lí:

            + Phòng Hành chính - Tổ chức: ThS. Phạm Thị Việt Hằng - Phó Trưởng phòng.

            + Ban Cung ứng - Quản trị: Ông Đinh Quang Dự  - Trưởng ban.

            + Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bà Nguyễn Thị Thi - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng.

            + Phòng Hợp tác Xuất bản: ThS. Ứng Quốc Chỉnh - Trưởng phòng.

            + Phòng Thiết kế - Công nghệ xuất bản: ThS. Nguyễn Năng Hưng  - Trưởng phòng.

            + Ban Biên tập Khoa học Xã hội và Nhân văn: ThS. Hà Phương Anh - Trưởng ban.

            + Ban Biên tập Khoa học Tự nhiên - Công nghệ và Ngoại ngữ: PGS.TS. Bùi Đức Tĩnh - Phụ trách Ban.

            + Phòng Nghiên cứu xuất bản: ThS. Nguyễn Thùy Linh - Phó Trưởng phòng.

            + Ban Hợp tác quốc tế: Bà Đoàn Thị Thanh Trang - Trưởng ban.

            + Phòng Kinh doanh: Bà Trần Thị Hòa - Trưởng phòng.

            + Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Quản lí Trung tâm.

* Ban chấp hành Công đoàn:

            - Chủ tịch: Bà Trần Thị Hòa

            - Uỷ viên: Bà Đinh Thị Hương

* Đoàn Thanh niên: Cán bộ, nhân viên trong độ tuổi Đoàn sinh hoạt tổ chức Đoàn tại Chi đoàn Cán bộ Hiệu bộ trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000