024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC VIỆT - PHÁP


Căn cứ vào chương trình hợp tác dài hạn giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Sư phạm Cao cấp Paris (ENS, Cộng hoà Pháp), Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) mà Nhà xuất bản Đại học Sư phạm được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao là đơn vị phụ trách kết nối. 

Thứ Ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021.

- Người thuyết trình: Giáo sư Christophe Charle (Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Cộng hoà Pháp).

- Đề tài thuyết trình: L'' internationalisation des univerités XIXE - XXIE siecles (Quốc tế hoá các trường đại học thế kỷ XIX - XX).

- Lĩnh vực chuyên ngành: Lịch sử.

- Ngôn ngữ thuyết trình: tiếng Pháp (có phiên dịch tiếng Việt).

- Ngôn ngữ thảo luận: tiếng Pháp, tiếng Việt.

- Thời gian: 16h00 - 18h00 (giờ Hà Nội) [10h00 - 12h00 (giờ Paris)]

- Địa điểm: Phòng họp số 2 - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, tầng 6, Toà nhà 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hình thức: thuyết trình và thảo luận trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

- Thành phần tham gia: giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên.

 

15/01/2021

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000