024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Sách mới
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 25,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 25,000 VNĐ
Tác giả: Phạm Hoàng Quân – Nguyễn Sơn Hà – Phạm Sỹ Nam – Hoàng Đức Nguyên
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Lã Nhâm Thìn – Nguyễn Thị Nương
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Lê Thanh Vân
Loại sách: Giáo dục mầm non
Giá: 35,000 VNĐ
Tác giả: Diệp Thạch Đào
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 125,000 VNĐ
Tác giả: Henri Bergson; Cao Văn Luận (dịch), Phạm Anh Tuấn (hiệu chú)
Loại sách: Lịch sử
Giá: 70,000 VNĐ
Tác giả: Đặng Anh Đào
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 60,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Lã Nhâm Thìn – Nguyễn Thị Nương
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Trần Diên Hiển
Loại sách: Tiểu học
Giá: 25,000 VNĐ
Tác giả: Trần Diên Hiển
Loại sách: Tiểu học
Giá: 25,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng – Nguyễn Văn Ninh
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 30,000 VNĐ
Tác giả: Th.S Lê Anh Tuấn
Loại sách: Lớp 1
Giá: 12,000 VNĐ
Tác giả: TS Đặng Ngọc Quang
Loại sách: Lớp 1
Giá: 17,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Dục Quang
Loại sách: Lớp 1
Giá: 30,000 VNĐ
Tác giả: GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
Loại sách: Lớp 1
Giá: 57,000 VNĐ
Tác giả: Pierre Journoud
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 220,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 195,000 VNĐ
Tác giả: Henri Bergson; Cao Văn Luận (dịch), Phạm Anh Tuấn (hiệu chú)
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 70,000 VNĐ
Tác giả: Pierre Journoud
Loại sách: Tủ sách Sử học
Giá: 260,000 VNĐ

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000