024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Sách mới
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 25,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Xuân Thảo - Phan Thị Hồ Điệp
Loại sách: Tiểu học
Giá: 25,000 VNĐ
Tác giả: Phạm Hoàng Quân – Nguyễn Sơn Hà – Phạm Sỹ Nam – Hoàng Đức Nguyên
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Lã Nhâm Thìn – Nguyễn Thị Nương
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Bùi Minh Hiền
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 70,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên) - Đỗ Hương Trà
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Lê Nguyên Cẩn
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 160,000 VNĐ
Tác giả: Trần Đình Sử
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 160,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Đào Đức Doãn (Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Đinh Quang Báo (Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: GS.TS Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Liên (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 16,000 VNĐ
Tác giả: Lã Nhâm Thìn – Nguyễn Thị Nương
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 50,000 VNĐ
Tác giả: Th.S Lê Anh Tuấn
Loại sách: Lớp 1
Giá: 12,000 VNĐ
Tác giả: TS Đặng Ngọc Quang
Loại sách: Lớp 1
Giá: 17,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Dục Quang
Loại sách: Lớp 1
Giá: 30,000 VNĐ
Tác giả: GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
Loại sách: Lớp 1
Giá: 57,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Tài Thư
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 280,000 VNĐ
Tác giả: Viện Hàn lầm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Triết học
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 220,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Hòa Tử - Quế Hiên Tử
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 200,000 VNĐ
Tác giả: Lê Quý Đôn
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 175,000 VNĐ
Tin tức

Website đang trong quá trình xây dựng

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000