024 3754 7735 | Fax : 024 3754 7911  |  hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
Sách mới
Tác giả: Eisuke Saito – Masatsugu Murase – Atsushi Tsukui – John Yeo
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Manabu Sato - Massaki Sato
Loại sách: Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Phạm Thị Thu Hương (Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 60,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Hương Trà - Lê Minh Cầm - Phan Thị Thanh Hội (Đồng Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 40,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 18,000 VNĐ
Tác giả: GS.TS Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Lê Thông (Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 35,000 VNĐ
Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 65,000 VNĐ
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên)
Loại sách: Trung học cơ sở
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Đào Đức Doãn (Chủ biên)
Loại sách: Trung học phổ thông
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
Loại sách: Tiểu học
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Bùi Minh Hiền
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 70,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên) - Đỗ Hương Trà
Loại sách: Tâm lí học - Giáo dục học- Giáo dục đặc biệt
Giá: 75,000 VNĐ
Tác giả: Lê Nguyên Cẩn
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 160,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Long
Loại sách: Ngữ văn-Việt nam học
Giá: 135,000 VNĐ
Tác giả: Th.S Lê Anh Tuấn
Loại sách: Lớp 1
Giá: 12,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Dục Quang (TCB) - Phạm Quang Tiệp (Cb)
Loại sách: Lớp 2
Giá: 19,000 VNĐ
Tác giả: TS Đặng Ngọc Quang
Loại sách: Lớp 1
Giá: 17,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Dục Quang
Loại sách: Lớp 1
Giá: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Tài Thư
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 280,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Tài Thư
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 160,000 VNĐ
Tác giả: Viện Hàn lầm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Triết học
Loại sách: Tủ sách Triết học
Giá: 220,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Hòa Tử - Quế Hiên Tử
Loại sách: Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam
Giá: 200,000 VNĐ
Tin tức

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xin trân trọng kính mời quý vị tham dự Buổi thuyết trình khoa học với chủ đề “TIẾP BIẾN VĂN HOÁ TẠI VIỆT NAM” do PGs. TS. Nguyễn Thị Mai Liên (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) trình bày.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xin trân trọng kính mời quý vị tham dự Buổi thuyết trình khoa học với chủ đề “QUỐC TẾ HÓA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THẾ KỈ XIX - XX” do Gs. Christophe Charle (Trường Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne) trình bày.
 

LIÊN HỆ

  • Trụ sở: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.7735
  • Email: hanhchinh.nxb@hnue.edu.vn
  • Phòng Kinh doanh - PTTT
  • Điện thoại: 024 3754 9202 hoặc 024 3754 7911
  • Email: kinhdoanh.nxb@hnue.edu.vn
  • Trung tâm Phát hành Sách và Giới thiệu Sản phẩm
  • Điện thoại: 024 3754 7708
  • Email: online.nxb@hnue.edu.vn - sachsp.nxb@hnue.edu.vn

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Lượt truy cập: 000.000 | Đang truy cập: 000.000