THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: “GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT – PHÁP NĂM 2018

18:40:00  15/01/2018

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; thực hiện chủ trương tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và thúc đẩy công bố quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục và khoa học xã hội – nhân văn; căn cứ thực tiễn quá trình hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Cao cấp Paris (École Normale Supérieure – ENS (Paris) – Cộng hoà Pháp); căn cứ Công văn số 3905/BGDĐT-HTQT ngày 24/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

 

1. Tên Hội thảo

– Tiếng Việt: Giao lưu Văn hoá Việt – Pháp: Thành tựu và triển vọng.

– Tên Tiếng Anh: Vietnamese – French Cultural exchange: Achievements and perspective.

– Tên tiếng Pháp: Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives.

2. Thời gian và địa điểm (dự kiến)

– Thời gian: 2 ngày: 16 – 17/4/2018

– Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Mục đích và yêu cầu của Hội thảo

3.1. Mục đích

– Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu những nghiên cứu mới của các nhà khoa học Pháp và Việt Nam trên các lĩnh vực thuộc khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn. Thông qua những nghiên cứu đó, hội thảo hướng đến khẳng định thành tựu trong sự giao lưu văn hoá Pháp – Việt từ quá khứ cho tới hiện tại .

– Hội thảo là cơ hội để hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu quốc tế về khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời thúc đẩy công bố quốc tế thông qua việc liên kết xuất bản các kết quả nghiên của hội thảo tại Cộng hoà Pháp.

Đây là cơ hội lớn cho các nhà khoa học Việt Nam và Pháp nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn nói riêng và góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt – Pháp nói chung.

Toàn văn thông báo (các bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp) vui lòng tải và xem tại link đính kèm.

/upload/12589/fck/files/THONG BAO SO 1 KE HOACH TO CHUC HOI THAO KHOA HOC QUOC TE VIET - PHAP.pdf

/upload/12589/fck/files/1_ ANNONCE(1).pdf

/upload/12589/fck/files/1_1_LES THEMES DE RECHERCH(1).pdf

/upload/12589/fck/files/2_ NOTICE NO_ 1 THE PLAN OF VIETNAMESE-FRENCH SCIENTIFIC CONFERENCE(1).pdf

/upload/12589/fck/files/2_1_Topics of research for reference(1).pdf

Tài liệu xem nhiều


THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LIÊN HỆ
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN QUYỀN THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
© Copyright 2015 nxbdhsp.edu.vn, All rights reserved