Phương pháp luận nghiên cứu văn học

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

Mã sản phẩm: 978604543408, Lượt xem: 3637
Tác giả

Phương Lựu


Nhà xuất bản

NXB Đại Học Sư Phạm


Bìa mềm

Giá bìa: 79.000 ₫

Giá bán: 79.000 ₫ (Đã có VAT)

  Viết nhận xét của bạn

Hình thức thanh toán  Chi tiết

Miễn phí đổi trả trong vòng 7 ngày  Chi tiết

Xem tiếp sách truyện của Phương Lựu

Số lượng:

Mua ngay

1.Phương pháp luận nghiên cứu văn học          Cuốn sáchPhươngpháp luận nghiên cứu văn họccủa GS.TSKH. NGƯT. Phương Lựu cung cấp cho độc giả một phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu văn học. Cuốn sách gồm có 5 chương. Chương I có tính chất đại cương, các chương tiếp theo lần lượt trình bày về phương pháp luận văn học, phương pháp luận văn học sử, phương pháp luận phê bình văn học. Chương cuối cùng tác giả giới thiệu với bạn đọc các phương pháp nghiên cứu văn học phương Tây hiện nay.          Cuốn chuyên luận là tài liệu bổ ích cho sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu Ngữ văn và cho tất cả những ai yêu thích, muốn khám phá, giải mã văn chương.           2.Giáo trình lịch sử ViệtNam- Tập 1          CuốnGiáo trình Lịch sử ViệtNam– Tập 1của PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh và TS. Đàm Thị Uyên gồm 4 chuơng. Chuơng I, II, III trình bày một cách khái quát về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hết thời kì Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập của nhân dân ta. Chương cuối cùng tác giả nêu lên quá trình hình thành các quốc gia cổ ở khu vực phíaNam: Chămpa và PhùNam.          Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà. 3.Giáo trình lịch sử ViệtNam– Tập 2         CuốnGiáo trình lịch sử ViệtNam– Tập 2của PGS.TS. Đào Tố Uyên và PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh đã trình bày một cách hệ thống về lịch sử ViệtNamtừ thế kỉ X đến thế kỉ XVI. Cuốn sách bao gồm 4 chương. Chương I, II là những kiến thức cơ bản về công cuộc xây dựng quốc gia và nhà nước độc lập từ thời họ Khúc đến các triều đại Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ. Chương III tái hiện lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và công cuộc xây dựng đất nước của triều Lê Sơ. Chương IV là sự phát triển theo từng chặng đường của vương quốc Chămpa từ thế kỉ X – XV.           Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà. 4. Giáo trình lịch sử Việt Nam – Tập VII          CuốnGiáo trình lịch sử ViệtNam– Tập VIIcủa PGS.TS. Trần Bá Đệ và PGS.TS. Lê Cung nêu một cách khái quát về lịch sử ViệtNam từ 1954 đến 1975. Đó là quá trình xây dựng CNXH, chống các cuộcChiến tranh phá hoạiở miền Bắc và quá trình đấu tranh chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miềnNam. Qua đó ta cũng thấy rõ mối liên hệ khăng khít giữa cách mạng hai miền trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miềnNamthống nhất đất nước.      Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà.  5. Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại – Quyển II          CuốnGiáo trình lịch sử thế giới hiện đại – Quyển IIcủa PGS.TS. Trần Thị Vinh trình bày một cách khái quát về những vấn đề cơ bản, nổi cộm của các nước trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến nay. Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay. Phần thứ hai là toàn bộ quá trình phát triển, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, Mĩ Latinh từ 1918 đến nay. Phần 3 sách trình bày tích hợp những nội dung của lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam trong thế kỉ XX, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử khu vực và thế giới. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê, tìm hiểu về lịch sử.

Thông Tin Chi Tiết

1.Phương pháp luận nghiên cứu văn học

         Cuốn sáchPhươngpháp luận nghiên cứu văn họccủa GS.TSKH. NGƯT. Phương Lựu cung cấp cho độc giả một phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu văn học. Cuốn sách gồm có 5 chương. Chương I có tính chất đại cương, các chương tiếp theo lần lượt trình bày về phương pháp luận văn học, phương pháp luận văn học sử, phương pháp luận phê bình văn học. Chương cuối cùng tác giả giới thiệu với bạn đọc các phương pháp nghiên cứu văn học phương Tây hiện nay.

         Cuốn chuyên luận là tài liệu bổ ích cho sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu Ngữ văn và cho tất cả những ai yêu thích, muốn khám phá, giải mã văn chương.          

2.Giáo trình lịch sử ViệtNam- Tập 1

         CuốnGiáo trình Lịch sử ViệtNam– Tập 1của PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh và TS. Đàm Thị Uyên gồm 4 chuơng. Chuơng I, II, III trình bày một cách khái quát về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hết thời kì Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập của nhân dân ta. Chương cuối cùng tác giả nêu lên quá trình hình thành các quốc gia cổ ở khu vực phíaNam: Chămpa và PhùNam.

         Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà.

3.Giáo trình lịch sử ViệtNam– Tập 2
 
       CuốnGiáo trình lịch sử ViệtNam– Tập 2của PGS.TS. Đào Tố Uyên và PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh đã trình bày một cách hệ thống về lịch sử ViệtNamtừ thế kỉ X đến thế kỉ XVI. Cuốn sách bao gồm 4 chương. Chương I, II là những kiến thức cơ bản về công cuộc xây dựng quốc gia và nhà nước độc lập từ thời họ Khúc đến các triều đại Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ. Chương III tái hiện lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và công cuộc xây dựng đất nước của triều Lê Sơ. Chương IV là sự phát triển theo từng chặng đường của vương quốc Chămpa từ thế kỉ X – XV.
 
         Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà.

4. Giáo trình lịch sử Việt Nam – Tập VII

         CuốnGiáo trình lịch sử ViệtNam– Tập VIIcủa PGS.TS. Trần Bá Đệ và PGS.TS. Lê Cung nêu một cách khái quát về lịch sử ViệtNam từ 1954 đến 1975. Đó là quá trình xây dựng CNXH, chống các cuộcChiến tranh phá hoạiở miền Bắc và quá trình đấu tranh chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miềnNam. Qua đó ta cũng thấy rõ mối liên hệ khăng khít giữa cách mạng hai miền trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miềnNamthống nhất đất nước.
 
    Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà. 

5. Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại – Quyển II

         CuốnGiáo trình lịch sử thế giới hiện đại – Quyển IIcủa PGS.TS. Trần Thị Vinh trình bày một cách khái quát về những vấn đề cơ bản, nổi cộm của các nước trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến nay. Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay. Phần thứ hai là toàn bộ quá trình phát triển, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, Mĩ Latinh từ 1918 đến nay. Phần 3 sách trình bày tích hợp những nội dung của lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam trong thế kỉ XX, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử khu vực và thế giới.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và cho tất cả những ai có lòng ham mê, tìm hiểu về lịch sử.

 

Thông tin chung
Tác giả Phương Lựu
Số trang 376
Kích cỡ 14.5 x 20.5cm
Nhà xuất bản NXB Đại Học Sư Phạm
Hình thức bìa Bìa mềm

Đánh Giá Trung Bình

0

5 sao
0% Complete
0
4 sao
0% Complete
0
3 sao
0% Complete
0
2 sao
0% Complete
0
1 sao
0% Complete
0

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LIÊN HỆ
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN QUYỀN THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
© Copyright 2015 nxbdhsp.edu.vn, All rights reserved