Hỏi - đáp về dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Hỏi - đáp về dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Mã sản phẩm: 97865455487, Lượt xem: 1995
Tác giả

Nguyễn Hữu Hợp


Nhà xuất bản

Đại học Sư phạm


mềm

Giá bìa: 40.000 ₫

Giá bán: 40.000 ₫ (Đã có VAT)

  Viết nhận xét của bạn

Hình thức thanh toán  Chi tiết

Miễn phí đổi trả trong vòng 7 ngày  Chi tiết

Xem tiếp sách truyện của Nguyễn Hữu Hợp

Số lượng:

Mua ngay

Thông Tin Chi Tiết

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ và năng lực giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng cơ bản là phát triển năng lực học sinh, chúng tôi đã biên soạn và xuất bản cuốn Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học. Chúng tôi rất vui mừng trước sự đón nhận nhiệt thành của các cấp quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học đối với tài liệu vì tính hữu ích, thiết thực, hiệu quả của nó. Trong quá trình tập huấn tài liệu trên và trao đổi chuyên môn với các cơ sở giáo dục và giáo viên tiểu học, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi và thấy rằng có nhiều vấn đề về năng lực và dạy học phát triển năng lực học sinh cần được làm sáng tỏ hơn nữa.
Cuốn sách Hỏi – đáp về dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học ra đời trong bối cảnh như vậy. Trong cuốn sách này, chúng tôi giải đáp 51 câu hỏi theo 6 chủ đề về năng lực và phát triển năng lực, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phát triển năng lực và kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tiểu học. Trong nội dung trả lời các câu hỏi, bên cạnh việc giải thích rõ về mặt lí luận và thực tiễn, chúng tôi còn đưa ra ví dụ minh hoạ (với các môn học liên quan gồm: Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí). Đối với những câu hỏi có nội dung liên quan đến các câu hỏi trước hoặc sau, chúng tôi gợi ý giáo viên đọc phần trả lời những câu hỏi đó để hiểu vấn đề một cách sâu sắc.
Cuốn sách này là tài liệu hữu ích đối với cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học; bên cạnh đó, giáo viên phổ thông nói chung, phụ huynh học sinh, sinh viên các trường sư phạm cũng có thể sử dụng để tham khảo.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 7
Phần một: Hỏi – đáp về năng lực và phát triển năng lực học sinh tiểu học .... 8
1. Cần phân biệt năng lực chung với năng lực đặc thù như thế nào? ........................... 8
2. Vì sao cần chuyển từ dạy học định hướng mục tiêu kiến thức, kĩ năng
sang dạy học định hướng mục tiêu phát triển năng lực cho học sinh? ................... 10
3. Kiến thức có vai trò như thế nào đối với năng lực của học sinh? ............................. 12
4. Kĩ năng có vai trò như thế nào đối với năng lực của học sinh?
Phân biệt kĩ năng với năng lực................................................................................ 14
5. Thái độ có vai trò như thế nào trong năng lực của học sinh? .................................. 16
6. Tại sao có thể nói, đối với việc phát triển năng lực học sinh,
quá trình quan trọng hơn kết quả? ......................................................................... 17
7. Giáo viên cần định hướng như thế nào để phát triển
được 10 năng lực cho học sinh theo quy định của
Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018? ................................. 18
8. Tại sao trong dạy học phát triển năng lực học sinh,
dạy học phân hoá là bắt buộc? ............................................................................... 19
9. Tại sao trong dạy học phát triển năng lực học sinh,
hoạt động trải nghiệm đóng vai trò quan trọng? ................................................... 21
10. Gia đình đóng vai trò như thế nào trong dạy học phát triển năng lực học sinh? .... 22


Phần hai: Hỏi – đáp về mục tiêu phát triển năng lực học sinh tiểu học......... 25
11. Tại sao mục tiêu dạy học kiểu truyền thống khó phát triển được
năng lực học sinh? .................................................................................................. 25
12. Mục tiêu dạy học kiểu truyền thống và mục tiêu phát triển
năng lực khác nhau như thế nào? ........................................................................... 28
13. Cần xác định mục tiêu phát triển năng lực cho bài học,
hoạt động như thế nào?.......................................................................................... 31
14. Cần dùng các động từ chỉ quá trình hoạt động của
học sinh trong mục tiêu phát triển năng lực như thế nào? ..................................... 34
15. Có phải các năng lực có thể được phát triển qua
một bài học hay hoạt động đều phải nêu ra trong mục tiêu không? Vì sao? .......... 35


Phần ba: Hỏi – đáp về nội dung dạy học
phát triển năng lực học sinh tiểu học ................................................... 36
16. Những khác biệt cơ bản giữa nội dung bài học truyền thống
và nội dung bài học phát triển năng lực là gì? ........................................................ 36
17. Trong dạy học phát triển năng lực,
nên yêu cầu học sinh học thuộc lòng những nội dung gì? ..................................... 40
18. Các dạng bài mẫu có tốt cho việc
phát triển năng lực học sinh không? Vì sao? ........................................................... 41
19. Có thể chỉ sử dụng hoàn toàn nội dung sách giáo khoa
để phát triển năng lực học sinh một cách hiệu quả được không? Vì sao? ............... 42
20. Sử dụng sách giáo khoa trong việc phát triển
năng lực học sinh như thế nào cho hiệu quả? ......................................................... 43
21. Cần lựa chọn, xây dựng nội dung như thế nào
để phát triển năng lực học sinh qua các bài học?.................................................... 45
22. Trong dạy học phát triển năng lực, một số giáo viên thường
mở rộng kiến thức cho học sinh, nhất là kiến thức liên quan đến
các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.
Điều này có tốt cho việc phát triển năng lực học sinh không? Vì sao? .................... 46
23. Cần lựa chọn nội dung dạy học phân hoá như thế nào
để phát triển được năng lực học sinh một cách phù hợp? ...................................... 47


Phần bốn: Hỏi – đáp về phương pháp, phương tiện dạy học
phát triển năng lực học sinh tiểu học ................................................... 49
24. Tại sao phương pháp dạy học truyền thống
khó phát triển được năng lực học sinh? .................................................................. 49
25. Những sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp dạy học truyền thống
và phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh là gì? .................................. 51
26. Có ý kiến cho rằng, đối với dạy học phát triển năng lực học sinh,
chỉ cần vận dụng các phương pháp dạy học thích hợp là đủ mà không cần
quan tâm đến các yếu tố khác (mục tiêu, nội dung, phương tiện,
hình thức tổ chức, đánh giá). Ý kiến này có đúng không? Vì sao? .......................... 54
27. Khi vận dụng các phương pháp dạy học tích cực
nhằm phát triển năng lực học sinh, giáo viên cần chú ý những điều gì? ................ 55
28. Tại sao khi vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh,
giáo viên cần coi trọng việc phát triển tư duy của học sinh?................................... 57
29. Những phương pháp dạy học nào thuận lợi nhất cho việc
phát triển năng lực học sinh? .................................................................................. 58
30. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh, khi vận dụng
phương pháp giải quyết vấn đề, giáo viên cần lưu ý những điều cơ bản gì? .......... 59
31. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh, khi vận dụng
phương pháp thảo luận nhóm, giáo viên cần lưu ý những điều cơ bản gì? ............ 62
32. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh, khi vận dụng
phương pháp tổ chức trò chơi, giáo viên cần lưu ý những điều cơ bản gì? ............. 64
33. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh, khi vận dụng
phương pháp “bàn tay nặn bột”, giáo viên cần lưu ý những điều cơ bản gì? ......... 68
34. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh, khi vận dụng
phương pháp điều tra, giáo viên cần lưu ý những điều cơ bản gì? ......................... 71
35. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh, khi vận dụng
phương pháp dự án, giáo viên cần lưu ý những điều cơ bản gì? ............................. 74
36. Việc sử dụng máy tính, máy chiếu và các phần mềm,
trong đó có phần mềm PowerPoint, để trình chiếu có tốt cho việc
phát triển năng lực học sinh không? Vì sao? ........................................................... 77
37. Những phương tiện nào tốt cho việc phát triển năng lực học sinh?........................ 78


Phần năm: Hỏi – đáp về hình thức
tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học ............................ 80
38. Cần phân biệt phương pháp và hình thức tổ chức dạy học như thế nào? ............... 80
39. Trong dạy học phát triển năng lực học sinh,
có những hoạt động nào được tổ chức qua một bài học? ....................................... 81
40. Những hình thức tổ chức dạy học nào thuận lợi hơn cả
trong việc phát triển năng lực học sinh? ................................................................. 84
41. Về quy mô học sinh tham gia, tổ chức hoạt động nhóm với
bao nhiêu em trong một nhóm thì được coi là phù hợp? ....................................... 85
42. Đối với những hoạt động học tập nào thì giáo viên
nên tổ chức hình thức cá nhân cho học sinh? ......................................................... 86
43. Giáo viên cần tổ chức hoạt động dạy học tại hiện trường như thế nào
cho hiệu quả? .......................................................................................................... 87
44. Giáo viên cần tổ chức hoạt động ngoại khoá như thế nào cho hiệu quả? ............... 90
45. Việc tổ chức bài học phát triển năng lực
và bài học truyền thống khác nhau bởi những điểm cơ bản nào? .......................... 92


Phần sáu: Hỏi – đáp về kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tiểu học .......... 97
46. Đánh giá kết quả học tập và đánh giá năng lực
của học sinh khác nhau như thế nào? ..................................................................... 97
47. Tại sao đánh giá quá trình quan trọng hơn
đánh giá kết quả học tập của học sinh? .................................................................. 98
48. Đối với việc phát triển năng lực học sinh,
tại sao đánh giá bằng nhận xét tốt hơn đánh giá bằng điểm số? ........................... 99
49. Thế nào là một nhận xét tốt đối với bài làm của học sinh? ................................... 101
50. Có những biện pháp đánh giá nào đối với bài làm
của các cá nhân học sinh trong những lớp có sĩ số học sinh cao? .......................... 102
51. Giáo viên cần phối hợp với gia đình như thế nào
trong việc đánh giá năng lực học sinh? ................................................................. 104

 

Thông tin chung
Tác giả Nguyễn Hữu Hợp
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Hình thức bìa mềm

Đánh Giá Trung Bình

0

5 sao
0% Complete
0
4 sao
0% Complete
0
3 sao
0% Complete
0
2 sao
0% Complete
0
1 sao
0% Complete
0

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LIÊN HỆ
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN QUYỀN THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
© Copyright 2015 nxbdhsp.edu.vn, All rights reserved