Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 1: Khoa học tự nhiên)

Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 1: Khoa học tự nhiên)

Mã sản phẩm: 00866, Lượt xem: 9611

Giá bìa: 390.000 ₫

Giá bán: 390.000 ₫ (Đã có VAT)

  Viết nhận xét của bạn

Hình thức thanh toán  Chi tiết

Miễn phí đổi trả trong vòng 7 ngày  Chi tiết

Xem tiếp sách truyện của PGS. TS. Đỗ Hương Trà (chủ biên)

Số lượng:

Mua ngay

Lời nói đầu Quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, làm thay đổi tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt là khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo,... dẫn đến sự chuyển biến nhanh chóng về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của nhiều quốc gia. Điều này đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải có những thay đổi một cách căn bản và toàn diện, từ triết lí, mục tiêu đến nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy – học,… nhằm phát triển cho người học hệ thống năng lực cần thiết để có thể tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Vì vậy, phát triển chương trình giáo dục phổ thông dựa trên tiếp cận năng lực là một lựa chọn tất yếu khách quan và phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Theo đó, việc dạy học không phải là “tạo ra kiến thức”, “truyền đạt kiến thức” hay “chuyển giao kiến thức” mà phải làm cho người học học cách đáp ứng hiệu quả các đòi hỏi cơ bản liên quan đến môn học và có khả năng vượt ra ngoài phạm vi môn học để chủ động thích ứng với cuộc sống lao động sau này. Quan điểm dạy học tích hợp, với mục tiêu phát triển các năng lực ở người học, giúp họ có khả năng giải quyết và đáp ứng sự biến đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại để đem lại thành công cao nhất trong cuộc sống. Bộ sách Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh  (gồm 2 quyển: Quyển 1: Khoa học tự nhiên; Quyển 2: Khoa học xã hội) cung cấp một số cơ sở lí luận cần thiết về dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời giới thiệu các chủ đề tích hợp với các mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ đến tích hợp ở mức độ chương trình – ở đó coi Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội như một môn học. Các chủ đề minh hoạ trong bộ sách nhằm giúp giáo viên có cơ sở để rèn các kĩ năng cơ bản từ việc lựa chọn chủ đề tích hợp, thiết kế các hoạt động dạy học đến việc xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá. Các chủ đề này không hẳn là các “giáo án mẫu”, vì vậy, giáo viên cần chủ động tìm tòi và áp dụng một cách sáng tạo để lựa chọn toàn bộ hay một phần nội dung của chủ đề, sao cho phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể. Mục đích của bộ sách không chỉ cung cấp những chỉ dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc”, mà còn giúp giáo viên chủ động, tự tin và sáng tạo trong việc lựa chọn cách thức tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp để đáp ứng tốt nhất mục tiêu dạy học, và sự phát triển đa dạng các năng lực của học sinh. Bộ sách có thể được sử dụng trong đào tạo sinh viên sư phạm, cũng như trong đào tạo học viên cao học và nghiên cứu sinh với mong muốn trao đến tay họ công cụ để chủ động đổi mới một cách sáng tạo việc dạy học các chủ đề tích hợp. Quyển 1: Khoa học tự nhiên sẽ giúp giáo viên các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và Địa lí tự nhiên cũng như các môn học khác có thêm niềm tin và cơ sở để đổi mới việc dạy học, thực hiện có hiệu quả việc dạy học các chủ đề tích hợp trong trường phổ thông hiện nay. Sách được các tác giả là các chuyên gia, các nhà sư phạm uy tín về các môn khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn công phu, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu mà trực tiếp là GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, đơợc Lãnh đạo bộ ủng hộ về mọi phương diện nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trường dạy học tích hợp trong Nhà trường phổ thông hiện nay. Địa chỉ đặt mua sách: 1. Trực tiếp mua tại Trung tâm phát Sách và giới thiệu sản phẩm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Cổng chính Trường ĐHSP HN: 136 - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội hoặc đặt hàng qua số điện thoại Hotline 0906 186 635; máy bàn: 04.37547708; Email: online@nxbdhsp.edu.vn. 2. Liên hệ với Phòng Kinh doanh-Phát triển thị trường: 04.37549202; thư điện tử: kinhdoanh@nxbdhsp.edu.vn. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Trung (Điện thoại: 0982929468) NXB ĐHSP có đầy đủ hoá đơn theo số lượng mua x giá bìa (đã bao gồm VAT) và có hợp đồng theo yêu cầu của quý khách. ---------------- THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG ONLINE NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM: Về cách thức đặt mua: Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại Hotline 0906 186 635 (trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách). Cách 2: Gửi thư vào địa chỉ email bán hàng Online: online@nxbdhsp.edu.vn (trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách). Khi chúng tôi thông báo về giá sách và giá cước vận chuyển theo quy định vận chuyển của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (miễn phí vận chuyển cho Quý khách tính theo bán kính dưới 5km so với địa chỉ của Nhà xuất bản – 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội), Quý độc giả vui lòng: Cách 1: Chuyển tiền vào tài khoản của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: Số tài khoản: 0491000035006, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội; Cách 2: Quý khách trực tiếp thanh toán tiền sách và cước vận chuyển (nếu có) cho nhân viên giao hàng và ký xác nhận vào biên bản nhận hàng. Chú ý: Trước khi thanh toán, Quý khách cần có thư hoặc điện thoại xác nhận của nhân viên phát hành gửi tới Quý khách về tổng số tiền phải thanh toán. Ghi chú: Quý độc giả có thể cho biết ngay thông tin về số lượng đặt sách, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách. Chúng tôi sẽ tập hợp và thông báo sớm nhất cho Quý khách. Trân trọng cảm ơn và kính chúc những điều tốt đẹp nhất. NXB ĐHSP  

Thông Tin Chi Tiết

 Lời nói đầu

Quá trình toàn cu hoá đang diễn ra mnh mẽ, làm thay đi tt c các nh vực, trong đó đặc biệt là khoa hc công nghệ, giáo dục đào to,... dn đến sự chuyển biến nhanh chóng về cơ cu và cht lượng ngun nhân lực ca nhiều quc gia. Điều này đòi hi giáo dục đào tạo phi những thay đi mt cách căn bn toàn diện, từ triết lí, mục tiêu đến ni dung, phương pháp và hình thức tchức dy – hc,… nhm phát triển cho người hc h thng năng lực cn thiết để th tham gia hiệu qu vào thị trường lao đng trong nước quc tế. Vì vy, phát triển chương trình giáo dục phthông dựa trên tiếp cn năng lực là mt lựa chn tt yếu khách quan và phù hợp với yêu cu phát triển ca xã hi.

Theo đó, vic dy hc không phi là to ra kiến thức, truyn đt kiến thức” hay chuyn giao kiến thức” mà phi làm cho người hc hc cách đáp ng hiệu qucác đòi hi cơ bn liên quan đến môn hc và có khả năng vượt ra ngoài phm vi môn hc đ ch đng tch ng vi cuc sng lao đng sau này. Quan điểm dy hc tích hp, vi mc tu phát triển các năng lực người hc, gp họ có khả năng gii quyết và đáp ng sbiến đi nhanh chóng ca xã hi hiện đi đđem li thành công cao nht trong cuc sng.

Bộ sách Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh  (gm 2 quyển: Quyển 1: Khoa học tự nhiên; Quyển 2: Khoa học xã hội) cung cp mt s s lun cn thiết v dy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực, đng thời giới thiệu các ch đề tích hợp với các mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lng ghép/liên hệ đến tích hợp ở mức độ chương trình – ở đó coi Khoa hc tự nhiên/Khoa hc xã hi nmt môn hc.

Các ch đ minh ho trong b sách nhm gp giáo vn có cơ s đ rèn các kĩ năng cơ bn tvic lựa chn chđtích hp, thiết kế các hot đng dy hc đến vic xây dựng công c kiểm tra, đánh giá. Các ch đề này không hn là các giáo án mu, vì vy, giáo viên cn ch đng tìm tòi áp dng mt cách sáng tạo để lựa chn toàn b hay mt phn ni dung ca chủ đ, sao cho phù hợp với điều kiện dy hc cthể. Mục đích ca bsách không chỉ cung cp những chỉ dn theo cách cm tay chỉ vic, mà còn gp giáo viên ch đng, tự tin sáng tạo trong vic lựa chn cách thức t chức dy hc các chủ đề tích hợp để đáp ứng tt nht mục tiêu dy hc, và sự phát triển đa dạng các năng lực ca hc sinh.

B sách th được sử dng trong đào tạo sinh viên phm, cũng n trong đào tạo hc viên cao hc nghiên cứu sinh với mong mun trao đến tay h công c để ch đng đi mới mt cách sáng tạo vic dy hc các chủ đề tích hp.

Quyn 1: Khoa học tự nhiên s.yang hiện nôhthpg nrườtg nrotợp hh cítủ đề hcác cc hy dc ivuqhực hiện có hiệu tc, hy dc ivới mi ở để đsin và cơ têm niềm htác có hkc hn ômác cng nũchiên na lí tự c và Đh hniS c,h áoH ,íl tV nôm ácc iênv áogi pg

trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, đơợc Lãnh đạo bộ ủng hộ về mọi phương diện nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trường dạy học tích hợp trong Nhà trường phổ thông hiện nay.Sách được các tác giả là các chuyên gia, các nhà sư phạm uy tín về các môn khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn công phu, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu mà trực tiếp là GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu

Địa chỉ đặt mua sách:

1. Trực tiếp mua tại Trung tâm phát Sách và giới thiệu sản phẩm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Cổng chính Trường ĐHSP HN: 136 - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội hoặc đặt hàng qua số điện thoại Hotline 0906 186 635; máy bàn: 04.37547708; Email: online@nxbdhsp.edu.vn.

2. Liên hệ với Phòng Kinh doanh-Phát triển thị trường: 04.37549202; thư điện tử: kinhdoanh@nxbdhsp.edu.vn. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Trung (Điện thoại: 0982929468)

NXB ĐHSP có đầy đủ hoá đơn theo số lượng mua x giá bìa (đã bao gồm VAT) và có hợp đồng theo yêu cầu của quý khách.

----------------

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG ONLINE NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM:

Về cách thức đặt mua:

Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại Hotline 0906 186 635 (trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách).

Cách 2: Gửi thư vào địa chỉ email bán hàng Online: online@nxbdhsp.edu.vn

(trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách).

Khi chúng tôi thông báo về giá sách và giá cước vận chuyển theo quy định vận chuyển của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (miễn phí vận chuyển cho Quý khách tính theo bán kính dưới 5km so với địa chỉ của Nhà xuất bản – 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội), Quý độc giả vui lòng:

Cách 1: Chuyển tiền vào tài khoản của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: Số tài khoản: 0491000035006, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội;

Cách 2: Quý khách trực tiếp thanh toán tiền sách và cước vận chuyển (nếu có) cho nhân viên giao hàng và ký xác nhận vào biên bản nhận hàng.

Chú ý: Trước khi thanh toán, Quý khách cần có thư hoặc điện thoại xác nhận của nhân viên phát hành gửi tới Quý khách về tổng số tiền phải thanh toán.

Ghi chú: Quý độc giả có thể cho biết ngay thông tin về số lượng đặt sách, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách.

Chúng tôi sẽ tập hợp và thông báo sớm nhất cho Quý khách.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc những điều tốt đẹp nhất.

NXB ĐHSP

  

Thông tin chung
Tác giả PGS. TS. Đỗ Hương Trà (chủ biên)
Số trang 344
Kích cỡ 19cm x 27cm
Nhà xuất bản NXB Đại Học Sư Phạm
Hình thức bìa Bìa cứng

Đánh Giá Trung Bình

0

5 sao
0% Complete
0
4 sao
0% Complete
0
3 sao
0% Complete
0
2 sao
0% Complete
0
1 sao
0% Complete
0

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LIÊN HỆ
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN QUYỀN THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
© Copyright 2015 nxbdhsp.edu.vn, All rights reserved