Giáo dục học tập 1

Giáo dục học tập 1

Mã sản phẩm: 9786045441077, Lượt xem: 4501
Tác giả

Phan Thị Hồng Vinh


Nhà xuất bản

Đại học Sư phạm


mềm

Giá bìa: 75.000 ₫

Giá bán: 75.000 ₫ (Đã có VAT)

  Viết nhận xét của bạn

Hình thức thanh toán  Chi tiết

Miễn phí đổi trả trong vòng 7 ngày  Chi tiết

Xem tiếp sách truyện của Phan Thị Hồng Vinh

Số lượng:

Mua ngay

Thông Tin Chi Tiết

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay thì đổi mới chương trình giáo dục nói chung và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói riêng là một trong những yêu cầu tất yếu và quan trọng nhằm tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập suốt đời của người học. Đứng trước yêu cầu đó, chương trình đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm đã có sự điều chỉnh nhằm đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên, đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay.

Giáo dục học là môn học nghiệp vụ ở các trường sư phạm. Môn học này có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản, thái độ đặc trưng, cần thiết cho nghề dạy học. Nhiều năm qua, các nhà giáo dục học Việt Nam đã biên soạn nhiều tài liệu, giáo trình Giáo dục học đảm bảo tốt yêu cầu này của môn học. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội, sự phát triển tâm sinh lí, nhu cầu học tập của người học và đặc biệt là yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông thì chương trình, giáo trình Giáo dục học cần phải
bổ sung, cập nhật những kiến thức và kĩ năng mới, phù hợp với những biến đổi của thực tiễn giáo dục, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp, năng lực tư duy phê phán và sáng tạo cho sinh viên.

Trong bối cảnh như thế, chúng tôi đã biên soạn cuốn Giáo trình Giáo dục học (gồm 02 tập) với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo môn học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

Giáo trình được biên soạn theo tiếp cận phát triển, tiếp cận năng lực, tiếp cận hoạt động và tiếp cận thực tiễn. Giáo trình có sự kế thừa, tiếp nối và phát triển những tài liệu, giáo trình và những công trình về Giáo dục học đã có trước đó, đảm bảo những kiến thức cơ bản, nền tảng, cốt lõi, đồng thời đảm bảo được tính cập nhật, tính hệ thống, tính hiện đại của giáo trình.
Với cuốn giáo trình này, sinh viên có thể phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, hướng tới hình thành các năng lực phù hợp với yêu cầu của người giáo viên phổ thông hiện nay.

Giáo trình nhằm phục vụ chủ yếu cho đào tạo Cử nhân Sư phạm ở các trường đại học sư phạm, đồng thời dùng làm tài liệu tham khảo cho người dạy, người học thuộc chuyên ngành Giáo dục học.

Giáo trình được cấu trúc thành ba phần (trong đó phần thứ nhất và phần thứ hai được trình bày trong tập một; phần thứ ba được trình bày trong tập hai):

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Giáo dục học;

Phần thứ hai: Lí luận và tổ chức quá trình dạy học ở trường phổ thông;

Phần thứ ba: Lí luận và tổ chức quá trình giáo dục ở trường phổ thông.

Các chương trong mỗi phần của giáo trình thể hiện rõ các mục tiêu học tập theo định hướng phát triển năng lực cho người học, nội dung cơ bản của từng chương cũng như những yêu cầu đối với người học. Cuối mỗi chương có bài tập nghiên cứu mang tính tổng hợp và hệ thống câu hỏi ôn tập, thảo luận, thực hành, giúp cho người học có thể vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, nhận xét, đánh giá và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học và giáo dục ở trường phổ thông, qua đó người học có thể phát triển được năng lực tư duy phê phán, năng lực tư duy sáng tạo và các năng lực cần thiết của người giáo viên phổ thông.

Tập thể tác giả xin trân trọng cảm ơn sự tham gia biên soạn giáo trình của ThS. Đàm Thị Vân Anh, ThS. Lê Xuân Phán, TS. Trương Thị Hoa, TS. Nguyễn Thị Thanh Trà, ThS. Nguyễn Đăng Trung, ThS. Trần Thị Cẩm Tú, ThS. Vũ Bá Tuấn. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý quý báu của Hội đồng thẩm định để giáo trình đạt chất lượng tốt nhất khi xuất bản.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù tập thể tác giả đã tham khảo, tiếp thu những ý kiến của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu và tác giả của các giáo trình trước đó, song giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của bạn đọc để khi tái bản giáo trình được hoàn thiện hơn.

 

Các tác giả

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 6

 

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC.. 8

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học về giáo dục con người 8

1.1. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt 9

1.2. Giáo dục học là một khoa học. 13

1.3. Hệ thống các khoa học giáo dục 
và mối quan hệ với các khoa học khác. 22

Trường hp nghiên cu. 24

Câu hi ôn tp và tho lun/thc hành. 26

Chương 2: Giáo dục với sự phát triển xã hội và phát triển cá nhân. 27

2.1. Giáo dục và sự phát triển xã hội 28

2.2. Giáo dục và sự phát triển cá nhân. 45

Trường hợp nghiên cứu. 52

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 55

Chương 3: Mục đích và nguyên lí giáo dục. 56

3.1. Khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục. 57

3.2. Mục tiêu giáo dục Việt Nam.. 61

3.3. Nguyên lí giáo dục. 70

Trường hợp nghiên cứu. 78

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 79

Chương 4: Hoạt động sư phạm của giáo viên trong nhà trường trung học. 80

4.1. Nhà trường phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. 81

4.2. Hoạt động sư phạm của giáo viên trong nhà trường trung học. 85

4.3. Yêu cầu đối với giáo viên trong nhà trường trung học. 93

Trường hợp nghiên cứu. 101

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 103

 

Phần thứ hai: LÍ LUẬN VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.. 104

Chương 5: Quá trình dạy học. 104

5.1. Khái quát về quá trình dạy học. 105

5.2. Bản chất của quá trình dạy học. 113

5.3. Nhiệm vụ dạy học ở trường phổ thông. 118

5.4. Động lực và logic của quá trình dạy học. 125

5.5. Quy luật cơ bản của quá trình dạy học. 131

5.6. Các nguyên tắc dạy học ở trường phổ thông. 132

Trường hợp nghiên cứu. 145

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 149

Chương 6: Mục tiêu và nội dung dạy học. 151

6.1. Mục tiêu dạy học. 152

6.2. Nội dung dạy học. 156

6.3. Môn học, kế hoạch, chương trình dạy học và sách giáo khoa 
trong nhà trường phổ thông. 160

6.4. Phương hướng xây dựng nội dung dạy học hiện nay. 166

Trường hợp nghiên cứu. 169

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 171

Chương 7: Phương pháp và phương tiện dạy học. 172

7.1. Khái quát về phương pháp dạy học. 173

7.2. Hệ thống các phương pháp dạy học. 175

7.3. Các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực 
nhận thức của học sinh. 195

7.4. Phương tiện dạy học. 217

Trường hợp nghiên cứu. 234

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 235

Chương 8: Hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường phổ thông. 237

8.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học. 238

8.2. Các hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông. 239

Trường hợp nghiên cứu. 256

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 257

Chương 9: Đánh giá kết quả học tập. 258

9.1. Khái quát về đánh giá kết quả học tập. 259

9.2. Các phương pháp đánh giá. 262

9.3. Các bước, các yêu cầu đối với kiểm tra – đánh giá và xu hướng
đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. 267

Trường hợp nghiên cứu. 272

Câu hỏi ôn tập và thảo luận/thực hành. 273

INDEX.. .. 274

TÀI LIỆU THAM KHẢO... 279

Thông tin chung
Tác giả Phan Thị Hồng Vinh
Kích cỡ 17x24
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Hình thức bìa mềm

Đánh Giá Trung Bình

0

5 sao
0% Complete
0
4 sao
0% Complete
0
3 sao
0% Complete
0
2 sao
0% Complete
0
1 sao
0% Complete
0

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LIÊN HỆ
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN QUYỀN THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
© Copyright 2015 nxbdhsp.edu.vn, All rights reserved