(NXBĐHSP)– Sáng ngày 27/5/2017, tại Phố Sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, Q. Hoàn Kiếm), NXB Đại học Sư phạm tổ chức Toạ đàm “Dạy học môn Xã hội – kinh nghiệm từ Nhật Bản”
            Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thông báo tuyển dự nguồn biên tập viên và kĩ thuật viên. Đối tượng tham gia dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chí của thông báo này. Ứng viên ...
Địa chỉ chưa được thiết lập. Vui lòng thiết lập trong cấu hình giao diện

BẢN QUYỀN THUỘC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
© Copyright 2015 nxbdhsp.edu.vn, All rights reserved